header-picture

“מיקאסה יזמות ובנייה” עוסקת בייזום, תכנון ובניה למגורים. פועלת בסטנדרטים גבוהים במיוחד וברמות גימור בלתי מתפשרות.
החברה שמה דגש בבחירת פרויקטים בסביבות מגורים במיקומים מנצחים, בשכונות איכותיות ובתכנון מוקפד ואיכותי.

odot_pic1